Retraining our brains to hear and beyond | Margo Heston

Margo przekonuje, że aparat słuchowy nie załatwia sprawy.

Żeby umożliwić osobom głuchym naukę nowego języka i polepszyć ich komfort życiowy potrzeba nieco więcej – projekt Speech Banana ma się do tego przyczynić.

Tags: