Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

W tym dokumencie zawarte są informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację x.change, w ramach której są prowadzone m.in. działania TEDxPoznań.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO).

 

1. Skąd mamy Twoje dane?

 

–  Bezpośrednio od Ciebie

–  Od partnera/podmiotu trzeciego współpracującego z nami, który udostępnił nam Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody

–  Z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców

 

2. Kto jest administratorem Twoich danych?

 

Administratorem Twoich danych jest Fundacja x.change z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Czorsztyńskiej 21/1, zarejestrowana pod numerem REGON: 380321758, NIP: 7811973763 (dalej: Administrator, x.change). Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: administrator@tedxpoznan.pl

 

3. Jakie dane przetwarzamy?

 

–  Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wykształcenie, wiek)

–  Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

–  Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby: wolontariatu, zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia faktury

–  Wizerunek

 

4. Czy masz obowiązek podać Swoje dane osobowe?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do rejestracji i zakupu biletu na wydarzenie, odbycia wolontariatu, zawarcia i wykonania umowy prelegenckiej i partnerskiej. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów podatkowych.

Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie wizerunku Uczestnika w celu promocji wydarzenia i/lub przyszłych wydarzeń poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej TEDxPoznań, materiałach i kanałach online (m.in. You Tube Facebook, G+, Tweeter, Flickr, Instagram) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem.

 

5. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

 Twojego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez x.change

–  Rekrutacji na wolontariat i odbycia wolontariatu  

–  Podjęcia współpracy (prelegenci, partnerzy)

–  Zawarcia i wykonania umowy z x.change (prelegenci, partnerzy)

–  W celach marketingu własnych produktów i usług x.change

 

6. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 

Na podstawie:

–  Wyrażonej przez Ciebie zgody

–  Zawartej z Tobą umowy

–  Wypełniając obowiązek prawny

–  Realizując prawnie uzasadniony interes

 

7. Jakie przysługują Ci prawa?

 

Masz prawo dostępudo treści Swoich danych, ich sprostowania, usunięcialub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Twoje żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu własnych produktów x.change możesz wnieść sprzeciw.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodęudzieloną x.change w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail na adres administrator@tedxpoznan.pl.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przez x.change przed jej cofnięciem.

 

8. Komu i kiedy możemy przekazać Twoje dane?

 

Twoje dane możemy udostępnić podmiotom z nami współpracującymi i wykonującymi zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim wypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Twoich danych. Każdego powierzenia czy udostępnienia danych osobowych dokonujemy zgodnie z wymogami przepisów RODO.

 

9. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania usługi, wykonania umowy łączącej Ciebie z x.change lub umowy zawartej przez inny podmiot na Twoją rzecz, a po tym czasie na okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnieść x.change i jakie mogą być podnoszone wobec x.change.

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora:

–  Gdy podstawą jest wykonanie umowy – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu

–  Gdy podstawą jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług – do czasu wniesienia sprzeciwu

 

10. Więcej o przetwarzaniu Twoich danych na naszej stronie internetowej – Polityka Cookies

 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowanie). Natomiast korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszej stronie internetowej.

10.1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

10.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja x.change.

10.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

10.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10.5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

–  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

–  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

–  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

10.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10.7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

10.9. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez x.change, w tym wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby profilowania.

10.10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10.11. Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/