Post-turystyka, koniec turystyki jaka znamy | Marysia Złonkiewicz

Czy podróżujesz ze świadomością podlegania procesom psychologicznym, komercyjnym i ideologicznym? Dla post-turysty mieszkańcy innych państw to partnerzy, a nie obsługa czy element krajobrazu. Post-turystyka to aktywny wpływ na kształt turystyki.

Marysia Złonkiewicz to bałkanistka, kulturoznawczyni, teoretyk turystki i podróżniczka. Razem z Pawłem Cywińskim stworzyła nowatorski projekt post-turysta.pl zrzeszający najwybitniejszych polskich badaczy turystyki. Ich celem jest wyjaśnianie złożoności zjawisk i mechanizmów, którym podlegają wszyscy turyści podróżujący w odległe miejsca na świecie. Naukowo Marysia zajmuje się problematyką współczesnych relacji międzykulturowych, teorią stereotypizacji w turystyce, oraz przemianami islamu bośniackiego. Mieszkała i odwiedzała Azję Południowo-Wschodnią, Róg Afryki, Bliski Wschód i Bałkany.

Tags: