EWA BOCIAN
Certyfikowany Coach Holakracji. Współpracuje z organizacjami, które dostrzegają ograniczenia systemu hierarchicznego i chcą zgłębić zasady i narzędzia, które umożliwiają efektywną zmianę systemu organizacji hierarchicznych na samo-organizacje. Jej celem jest rozpowszechnienie praktyk, które usuwają przeszkody dla przedsiębiorczości, kreatywności, autentyczności, dynamicznego rozwoju i wykorzystania talentów. Lata pracy w strukturach hierarchicznych i korporacyjnych pozwoliły jej na dogłębne zrozumienie przeszkód stojących na drodze do tworzenia efektywnych organizacji. Ewa jest pasjonatką odkrywania tego co głęboko w nas ukryte, nawiązywania głębokich relacji i uwalniania się od ograniczeń, które sami sobie tworzymy.